INFORMACJE PERSONALNE

Imię i nazwisko: Wojciech Serafin

Funkcja: Trener