t2 

INFORMACJE PERSONALNE

Imię i nazwisko: Piotr Brodawka

Funkcja: Asystent trenera